İş Hukuku - Av. Gülnur Coşkun

İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır ve işçi hakları, işveren hakları, sözleşmeler, çalışma koşulları, toplu sözleşme süreçleri gibi birçok konuyu içerir. İşçi ve işveren arasındaki haklar ve yükümlülükler iş hukuku tarafından belirlenir ve devlet tarafından düzenlenir. İş hukuku, işçi sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik hakları, ücret ve maaşlar, iş güvencesi, iş saatleri gibi konuları düzenleyerek işçilerin haklarını korurken işverenlerin de iş yapma özgürlüğünü dikkate alır. İş hukuku avukatı olarak, yasalara, yargı kararlarına ve uluslararası sözleşmelere dayanan iş hukuku, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hizmet vermekteyiz.

İş Hukukunun Temel Kaynakları

Kanunlar ve Yasalar: İş hukuku, devlet tarafından çıkarılan kanunlar ve yasalara dayanır. Her ülkenin kendi iş hukuku mevzuatı bulunur ve işçi ve işveren hakları, çalışma koşulları, sözleşmeler, sendikalar, toplu sözleşme süreçleri gibi konuları düzenler.

Yönetmelikler ve Tüzükler: İş hukuku, kanunlara ek olarak devlet tarafından çıkarılan yönetmelikler ve tüzüklerle de düzenlenir. Bu düzenlemeler, daha detaylı kurallar, usul ve esaslar içerir ve işçi ve işverenlerin haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

Mahkeme Kararları: Mahkeme kararları da iş hukukunun kaynakları arasında yer alır. Mahkemelerin iş hukuku ile ilgili verdiği kararlar, iş hukukunu yorumlar ve uygular. 

Uluslararası Sözleşmeler: İş hukuku, uluslararası sözleşmelere de dayanabilir. Ülkeler arasında imzalanan uluslararası sözleşmeler, işçi ve işveren haklarını, çalışma koşullarını ve diğer iş hukuku konularını düzenleyebilir.

İş Sözleşmeleri: İşçi ile işveren arasındaki sözleşmeler de iş hukukunun önemli bir kaynağıdır. İş sözleşmeleri, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler ve işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenler.

İş Yönetmelikleri ve İç Politikalar: İşverenler, iş yerlerinde kendi iç yönetmeliklerini ve politikalarını oluşturabilir. Bu yönetmelikler ve politikalar, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri ve çalışma koşullarını düzenler ve iş hukukunun bir kaynağı olarak kullanılabilir.

İş hukukunun genel olarak temel kaynaklarını kapsamaktadır. Ülkelerin mevzuatına ve yerel düzenlemelerine bağlı olarak, iş hukukunun kaynakları ve uygulamaları farklılık gösterebilir

Hukuki Destek Alın!

Sorularınızı veya taleplerinizi iletin.

İş Hukukunun Temel Uygulama Alanları

İşçi Hakları: İş hukuku, işçilerin haklarını korur. Çalışma saatleri, ücretler, izinler, tatiller, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda işçilerin haklarını düzenler ve işçilerin lehine hükümler içerir. İşçi hakları, iş hukukunun temel uygulama alanlarından biridir.

İş Sözleşmeleri: İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmelerini düzenler. İş sözleşmeleri, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler ve işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi yönetir. İş hukukunun uygulama alanlarından biri, iş sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin ihlali durumlarını içerir.

Toplu İş İlişkileri: İşçi sendikaları ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen toplu iş ilişkileri de iş hukukunun bir uygulama alanını oluşturur. Toplu sözleşmeler, grevler, lokavtlar gibi konular toplu iş ilişkileri kapsamında düzenlenir ve işçi ve işveren arasındaki müzakereleri ve anlaşmaları düzenler.

İşçi Güvenliği ve Sağlığı: İşçi güvenliği ve sağlığı, iş hukukunun önemli bir uygulama alanını oluşturur. İşverenlerin işçi sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülükleri, işçilerin çalışma ortamının güvenli ve sağlıklı olmasını garanti altına alır. İşçi güvenliği ve sağlığı düzenlemeleri, işçilerin güvende ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlar.

İşten Çıkarma ve İşçi İhbar Tazminatı: İşten çıkarma, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde sıkça karşılaşılan bir konudur ve iş hukukunun bir uygulama alanını oluşturur. İşten çıkarma süreçleri, işçi ve işverenin haklarını ve yükümlülüklerini düzenler. İşçilere verilecek ihbar tazminatı ve işçinin işten çıkarılmasına ilişkin yasal düzenlemeler de iş hukukunun bir uygulama alanını oluşturur. İşçiye verilecek ihbar tazminatı, işçinin işten çıkarılmasının koşulları, işverenin işçiyi işten çıkarma süreci gibi konular, iş hukukunun işten çıkarma ve işçi ihbar tazminatı uygulama alanını oluşturur.

İş Mahkemeleri: İş hukuku uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların ele alınması genellikle iş mahkemelerinde gerçekleşir. İş mahkemeleri, iş hukukunun uygulama alanını oluşturur ve işçi ve işveren arasındaki hukuki anlaşmazlıkların çözümlenmesini sağlar.

İş Yerbaşındırma ve İşçi Temsilciliği: İş yerbaşındırma, işçi temsilciliği ve işçi komiteleri gibi konular da iş hukukunun uygulama alanını oluşturur. İşçilerin iş yerlerinde temsil edilmesi, işçi temsilciliği ve işçi komiteleri gibi konular, iş hukukunun bir uygulama alanını oluşturur.

Uluslararası İş Hukuku: Çalışanların yabancı ülkelerde çalışma koşulları, çalışma izinleri, çalışma vizesi gibi konuları düzenleyen uluslararası iş hukuku da iş hukukunun bir uygulama alanını oluşturur. Çalışanların farklı ülkelerde çalışma hukuki düzenlemeleri, iş hukukunun uluslararası boyutunu oluşturur.

Yukarıda belirtilenler, iş hukukunun genel olarak uygulama alanlarını temsil etmektedir. Ülkelere ve yargı sistemlerine bağlı olarak iş hukukunun uygulama alanları ve detayları değişebilir. İş hukukunun uygulama alanları, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyerek, işçi haklarını koruyarak, iş güvenliğini sağlayarak ve iş hukuki anlaşmazlıkları çözerek iş dünyasının işleyişini düzenler.

“Gülnur Hanım Konya avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti alırken tercih edilmesi gereken avukatlar arasında ilk sıralarda gelmektedir”
Muhammed Ali Etci

İş Hukuku Avukatı Neler Yapar?

İş hukuku avukatı, iş dünyasının hukuki meselelerine uzmanlıkla yaklaşan ve işverenler ile çalışanlar arasındaki ilişkilerde hukuki danışmanlık sağlayan bir profesyoneldir. İş sözleşmelerinin hazırlanması, iş ilişkilerinin düzenlenmesi, işe alım ve işten çıkarma süreçlerinin yönetimi, işçi hakları ve çalışma koşulları konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca, iş uyuşmazlıkları ve mahkeme davaları gibi hukuki anlaşmazlıklarda müvekkilini temsil edebilir ve çözüm süreçlerinde liderlik rolü üstlenebilir. İş hukuku avukatı, müvekkiline mevzuata uygun çözümler sunarak, iş dünyasında hukuki riskleri minimize etmesine yardımcı olur ve hukuki süreçlerde destek sağlar.

Konya’da iş hukuku avukatı olarak, işçi ve işverenler arasındaki hukuki ilişkilerde danışmanlık, dava süreçlerini yönetme ve hukuki çözümler sunma konusunda sizlere destek vermek için hazırız. Hemen iletişime geçin

Çalışma Alanları

Bültene Abone Olun!