Konya İcra Avukatı - Av. Gülnur Coşkun

Borçlunun borcunu rızasıyla yerine getirmediği durumlarda devlet eliyle borcunu ödemeye zorlandığı hukuk dalına icra ve iflas hukuku diyoruz. İcra ve iflas hukuku, alacağını temin edemeyen alacaklının alacağını borçludan temin etmesini sağlamaya hizmet eder. Hayatın olağan akışı içerisinde ticari ilişkiler kapsamında ya da kişisel ilişkiler neticesinde tarafların herhangi bir somut/resmi belgelere dayanarak veya herhangi bir belgeye dayanmadan borç ilişkisi kurulmaktadır. Bu borç ilişkisi neticesinde taraflar arasında borç ediminin yerine getirilmediği durumlarda alacağın tahsili amacıyla İcra Avukatına ihtiyaç duyulmaktadır. İcra avukatı, müvekkil alacaklının alacağını tahsil amacıyla gerekli hukuki işlemleri yürütecektir. Konya icra avukatı arayışınızda, alanında uzman bir avukatla çalışarak, icra takibi sürecindeki işlemleri doğru bir şekilde yürütebilir ve alacağınızın tahsilatını sağlayabilirsiniz.

İcra Avukatı Kimdir?

İcra avukatı, alacaklıya hizmet edebileceği gibi borçlu için de gerekli işlemleri yapabilecektir. Alacaklı vekili olan icra avukatı, alacaklının alacağının tahsili için gerekli olan tüm hukuki işlemleri gerçekleştirecektir. Borçlu vekili olan icra avukatı ise icra takibine konu alacağın niteliği, icra dosyası kapsamında borçlunu hak kaybına uğramaması için gerekli hukuki işlemleri yürütür. Borçlu için icra avukatı alacaklıda olduğu gibi büyük önem arz eder. Borçlu aleyhine başlatılmış icra takiplerine konu belgelerin geçerliliği, icra takibi dayanak gösterilerek açılması gereken davaların takibi ve gerekli itirazların gerçekleştirilmesi açısından icra avukatı büyük önem arz etmektedir.

İcra Avukatı Hangi İşlemleri Yapar?

İcra avukatının gerçekleştireceği işlemler alacaklı veya borçlu avukatı olduğu durumlara göre farklılık arz etmektedir.

Alacaklı vekilli olan icra avukatının yapacağı işlemleri örneklendirmek gerekirse;

Borçlu vekili olan icra avukatının yapacağı işlemleri örneklendirmek gerekirse;

Hukuki Destek Alın!

Sorularınızı veya taleplerinizi iletin.

İflas Hukuku Avukatı Hizmet Kapsamı

İflas hukuku avukatı çalışma alanı, iflas hukuku kapsamında ortaya çıkan ve yargıya taşınan uyuşmazlıkların takibi ve yürütülmesi olarak açıklanabilir. İflas hukuku dava ve hizmetleri;

olarak sıralanabilir.

Yazımız ile kısaca icra ve iflas hukuku ile ilgilenen icra avukatı veya iflas hukuku avukatının müvekkiline sunabileceği hizmetleri kısaca anlatmış bulunuyoruz. Hem icra hukukunda hem de iflas hukukunda şahısların veya tüzel kişilerin avukat ile temsil edilmesi son derce önemlidir. İcra avukatı veya iflas hukuku avukatına ihtiyacınız bulunması durumunda iletişim bilgilerimde ulunan telefon numarası ile tarafıma ulaşabilir, hak kaybına uğramamanız için gerekli işlemleri birlikte yürütebiliriz.

“Gülnur Hanım Konya’da avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti alırken tercih edilmesi gereken avukatlar arasında ilk sıralarda gelmektedir”
Muhammed Ali Etci

Çalışma Alanları

Bültene Abone Olun!